Det er Lokalrådets formål at være medvirkende til at fremme samarbejdet og være bindeled mellem politikere, foreninger og borgere i Hovedgård.
Fremme udviklingen i Hovedgård gennem samarbejde med frivillige kræfter, kommunale og regionale aktører samt foreninger og organisationer.
- Være koordinerende og tage selvstændige initiativer til projekter og processer i Hovedgård.
- Deltage med mindst en repræsentant i Samby i Horsens Kommune.
- Lokalrådet er upolitisk.
 
Følgende emner arbejder Hovedgård Lokalråd med p.t.:
Trafik
For at højne sikkerheden for cyklister vil Horsens Kommune etablere "Cykelbane" på Horsensvej. Arbejdet udføres når kloakseparering er afsluttet.
- Udkørsel (Nord og Syd) fra Hovedgård til Gl. Århusvej. Begge udkørsler er med Horsens Kommunes bruttoliste til forbedring. Der er sendt brev den 8.9.2018 til Horsens Kommune for at få oplyst status på begge projekter.
- Forlængelse af Coldingvej til Ørridslevvej. Har sendt brev den 8.9.2018 til Horsens Kommune for at få dette arbejde iværksat før etablering af ny regnvands sø starter. Etablering af denne regnvands sø vil give ekstrem meget lastbil trafik igennem Hovedgård.
- Horsens Kommune oplyser "at Ørridslevvej er udpeget som en trafikfarlig skolevej for elever i 0. til 7. klasse. Det betyder, at elever på disse klassetrin, der anvender Ørridslevvej som en del af deres skolevej kan få et buskort."
For yderligere information henvises til: https://horsens.dk/Familie/BoernOgUnge/Folkeskoler.
 
Bypedel
Bypedel ordning er igangsat pr. 1.1.2019. Horsens Kommune stiller lokale på Hovedgård Bibliotek til rådighed for ordningen. 
En Bypedel skal i samarbejde med 4-5 personer udføre mindre opgaver til forskønnelse af Hovedgård og omegn.
Der er p.t. tilknyttet 3 personer til ordningen så vi ser meget gerne at der er flere der kan deltage.
Horsens Kommune stiller lokale samt de nødvendige maskiner og arbejdsredskaber til rådighed, herunder forsikring.
Personer tilknyttet Bypedel ordningen kan være, Efterlønner, Pensionister.
Der børe være ca. 10 personer tilknyttet Bypedel ordningen således, at der til hver samling vil være 4-5 personer til at udføre arbejdsopgaver.
Disse 4-5 personer samles en gang om ugen for at tilrettelægge dagens arbejde
Opgaver tilrettelægges i samarbejde med Hovedgård Lokalråd og Søren Haubjerg som træffes på tlf. 30701410 eller mail shaubjerg@energimail.dk .
 
Masterplan
Hovedgård Lokalråd vil i samarbejde med Landskabsarkitekt få udarbejdet en Masterplan for forskønnelse af Hovedgård. Masterplanen der skal række flere år frem vil indeholde konkrete planer for hvad der skal ske med de grønne områder, skov, veje og fortove. Planen skal ligeledes sikre at der er sammenhæng og en klar linje i hvad der bl.a. plantes på og i fællesarealer. Et emne kan være, efter færdiggørelse af kloakseparering vil vi søge, at få beplantning og evt. hastigheds dæmpende foranstaltninger, indarbejdet i reetablering af veje og fortove 
 
Kloak separering
Hvis der ønskes information omkring kloakseparering i Hovedgård kan der findes information på Samn hjemmeside her.
 
Grundejerforeninger
Der er sendt brev til alle Grundejerforeninger i Hovedgård med opfordring til at komme med oplæg til emner/projekter som Hovedgård Lokalråd kan arbejde med. Vi savner tilbagemelding fra en del Grundejerforeninger.
 
Opdateret den 19.1.2019