Horsens Kommune og Hovedgård Lokalråd har i fællesskab opsat Shelter på det grønne område bag den Gamle Realskole placeret Skolebakken 3, 8732 Hovedgård. Hovedgård Lokalråd står for vedligeholdelse af Shelter. 
 
Shelter kan benyttes af alle der vil overnatte i det fri 1 eller 2 dage. Vi håber at alle beboerne i Hovedgård vi værne om Shelter således at vi alle kan have glæde af det i mange år.
Oplysning om Shelter er på Horsens Kommunes og "Overnatning i Det Fri" hjemmesider.
 
Der er adgang til drikkevand og toilet i "Vandtårnet" der ligger 500 meter vest for Shelter. Nøgle til "Vandtårnet" kan mod et depositum på kr. 100,00 lånes i Stoppestedet, Stationsvej 2, 8732 Hovedgård mellem 08.00-20.00.