Bestyrelsesformand

Ejvind Olsen
40565954

Kasserer

Bente Gleerup
53354391

Næstformand

Martin Sørensen
26222277

Bestyrelsesmedlem

Mai Boi Pedersen
51244507

Mai Boi Pedersen er repræsentant for Hovedgård Idrætsforening

Vagn Christensen
21615505
Gitte Bramsen Mower
60914595

Gitte Bramsen Mower repræsenterer Hovedgård Borgerforening

Flemming Iskov
21468381

Flemming Iskov er medlem af bestyrelsen, webmaster og bypedel.

Suppleant

Bjerne Bruhn
28572699

Bjerne Bruhn er anden suppleant

Henrik Thaysen
20611167

Henrik Thaysen er første suppleant.

Repræsentant for Borgerforeningen

Gitte Bramsen Mower
60914595

Gitte Bramsen Mower repræsenterer Hovedgård Borgerforening

Repræsentant for Hovedgård Idrætsforening

Mai Boi Pedersen
51244507

Mai Boi Pedersen er repræsentant for Hovedgård Idrætsforening

Bypedel

Johan Frede Johansen
22918019

Johan Johansen er bypedel med primær ansvar for krolfbanen placeret ved shelteret i Tornbjergskoven.

Søren Haubjerg
30701410
Søren Haubjerg er kontaktperson vedrørende bypedelordningen i Hovedgård.
Flemming Iskov
21468381

Flemming Iskov er medlem af bestyrelsen, webmaster og bypedel.