Velkommen til Hovedgård Lokalråd


Det er Lokalrådets formål at være medvirkende til at fremme samarbejdet og være bindeled mellem politikere, foreninger og borgere i Hovedgård.

Fremme udviklingen i Hovedgård gennem samarbejde med frivillige kræfter, kommunale og regionale aktører samt foreninger og organisationer.

- Være koordinerende og tage selvstændige initiativer til projekter og processer i Hovedgård.

- Deltage med mindst en repræsentant i Samby i Horsens Kommune.

- Lokalrådet er upolitisk.

Antal indbyggere i Hovedgård er 2327 personer (pr. 2023)

Hovedgård Lokalråd CVR nr. 33828896

Alle beboere i Hovedgård er automatisk medlem af Hovedgård Lokalråd. 
Der betales pt. ikke kontingent for at være medlem.

Vores konto i Danske Bank er: 9570 - 1316 8075

Støt vores sponsorer de støtter os.