Nærværende foreningsliste er ikke fyldestgørende for foreninger i Hovedgård.
Hovedgård Lokalråd har anmodet alle foreninger om at give tilladelse til, at vi kan informere om deres kontaktoplysninger,
men har desværre kun modtaget accept fra dem der vist i listen.  

Foreningsliste kan downloades her.

Opdateret det 19.01.2019