I Hovedgård er der fine muligheder for at få passet sine børn.  
Dagtilbud Hovedgård er én institution med følgende 3 afdelinger, Vildrosen, Naturbørnehaven og Dagplejen.
Afdelingerne er forskellige i størrelse, fysiske rammer og muligheder, men der arbejdes ud fra et fælles fagligt grundlag.
 
      
 
De kan kontakte Dagtilbud i Hovedgård ved at trykke her

Opdateret den 17.6.2018